Pomiń nawigację
ISW Logo

Publikacje

  wersja polska   english version
Tytuł: Memorandum dotyczące polityki kontroli antypalgiatowej prac dyplomowych na polskich uczelniach

Autor: Tadeusz Więckowski (red.)

Instytucje sprawcze: Plagiat.pl, Fundacja Rektorów Polskich

Objętość: 117

Oprawa: miękka

Publikacja dystrybuowana nieodplatnie
Publikacja w formacje PDF: PDF 1
Tytuł: „Poziom 5 – brakujące ogniwo?” Przykłady programów kształcenia

Autorzy: Ewa Chmielecka, Katarzyna Matuszczak (red.)

Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich

ISBN: 978-83-7814-485-4

Objętość: 130

Oprawa: miękka

Publikacja dystrybuowana nieodplatnie
Publikacja w formacje PDF: PDF 1
Tytuł: Analiza współpracy uczelni polskich i ukraińskich na tle porównania systemów szkolnictwa wyższego. Wnioski i rekomendacje.

Autor: Jerzy Woźnicki (red.)

Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich

ISBN: 978-83-232-2847-9

Objętość: 258

Oprawa: miękka

Publikacja dystrybuowana nieodplatnie
Publikacja w formacje PDF: PDF 1
Tytuł: Аналіз співпраці польських та українських вищих навчальних закладів на фоні порівняння систем вищої освіти. Висновки та рекомендації

Autor: Jerzy Woźnicki (red.)

Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich

ISBN: 978-83-232-2874-5

Objętość: 270

Oprawa: miękka

Publikacja dystrybuowana nieodplatnie
Publikacja w formacje PDF: PDF 1
Tytuł: Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Część I

Autor: Jerzy Woźnicki (red.)

Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Opis prac nad Programem rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. i jego najważniejsze elementy.

ISBN: 978-83-7583-617-2

Objętość: 52

Oprawa: miękka

Publikacja dystrybuowana nieodplatnie
Publikacja w formacje PDF: PDF 1
Tytuł: Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Część II

Autor: Andrzej Szostek (red.)

Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Misja społeczna uniwersytetu w XXI wieku.

ISBN: 978-83-7583-618-9

Objętość: 28

Oprawa: miękka

Publikacja dystrybuowana nieodplatnie
Publikacja w formacje PDF: PDF 1
Tytuł: Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Część III

Autor: Jarosław Górniak (red.)

Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Diagnoza szkolnictwa wyższego.

ISBN: 978-83-7583-619-6

Objętość: 244

Oprawa: miękka

Publikacja dystrybuowana nieodplatnie
Publikacja w formacje PDF: PDF 1
Tytuł: Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Część IV

Autor: Jerzy Wilkin (red.)

Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Finansowanie szkół wyższych ze środków publicznych.

ISBN: 978-83-7583-620-2

Objętość: 116

Oprawa: miękka

Publikacja dystrybuowana nieodplatnie
Publikacja w formacje PDF: PDF 1
Tytuł: Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Część V

Autor: Jerzy Woźnicki (red.)

Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Deregulacja w systemie szkolnictwa wyższego.

ISBN: 978-83-7583-621-9

Objętość: 216

Oprawa: miękka

Publikacja dystrybuowana nieodplatnie
Publikacja w formacje PDF: PDF 1
Tytuł: Zarządzanie prawami własności intelektualnej w świetle analizy regulaminów uczelnianych

Autorzy: Maria Pacuska, Adam Wiśniewski

Instytucje sprawcze: Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Fundacja Rektorów Polskich

ISBN: 978-83-7814-372-7

Objętość: 63

Oprawa: miękka

Publikacja dystrybuowana nieodplatnie
Publikacja w formacje PDF: PDF 1
Tytuł: Regulaminy zarządzania własnością intelektualną w szkołach wyższych w świetle znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - poradnik

Instytucje sprawcze: Urząd Patentowy RP

http://www.uprp.pl/nowa-publikacja-urzedu-patentowego-regulaminy-zarzadzania-wlasnoscia-intelektualna-w-szkolach-wyzszych-w-swietle-znowelizowanej-ustawy-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-poradnik/Lead02,57,12190,7,index,pl,text/

Publikacja dystrybuowana nieodplatnie
Publikacja w formacje PDF: PDF 1
Tytuł: Poziom 5 - brakujące ogniwo?

Autorzy: Ewa Chmielecka (red.), Katarzyna Trawińska-Konador (red.)

Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich

ISBN: 978-83-7814-260-7

Objętość: 134

Oprawa: miękka

Publikacja dystrybuowana nieodplatnie
Publikacja w formacje PDF: PDF 1
Tytuł: Benchmarking procesu wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w polskich uczelniach

Autorzy: Andrzej Kraśniewski, Maria Próchnicka

Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Orange

ISBN: 978-83-7814-169-3

Objętość: 156

Oprawa: miękka

Publikacja dystrybuowana nieodplatnie
Publikacja w formacje PDF: PDF 1
Tytuł: Raport Fundacji Rektorów Polskich w ramach projektu pn. "Ochrona własności intelektualnej w kontekście naruszania praw w tym zakresie"

Autorzy: Maria Pacuska, Adam Wiśniewski

Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Pearson, Urząd Patentowy RP

Publikacja w formacje PDF: PDF 1
Tytuł: Financing and Deregulation in Higher Education

Autor: Jerzy Woźnicki (red.)

Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Instytut Społeczeństwa Wiedzy, PKN Orlen

ISBN: 978-83-7814-125-9

Objętość: 144

Oprawa: miękka

Publikacja dystrybuowana nieodplatnie
Publikacja w formacje PDF: PDF 1
Tytuł: Dziesięciolecie Fundacji Rektorów Polskich


Publikacja w formacje PDF: PDF 1

Publikacja w formacje PDF: PDF 1
Tytuł: Nowe reguły finansowania szkół wyższych oparte na zasadzie współfinansowania studiów- doświadczenia międzynarodowe

Autor: Jerzy Woźnicki (red.)

Instytucje sprawcze: Instytut Społeczeństwa Wiedzy, PKN Orlen

ISBN: 978-83-7814-024-5

Oprawa: miękka

Publikacja dystrybuowana nieodplatnie
Publikacja w formacje PDF: PDF 1
Tytuł: Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w świetle doświadczeń międzynarodowych oraz strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020

Autor: Jerzy Woźnicki (red.)

Instytucje sprawcze: Instytut Społeczeństwa Wiedzy, PKN Orlen

ISBN: 978-83-7814-027-6

Objętość: 89

Oprawa: miękka

Publikacja dystrybuowana nieodplatnie
Publikacja w formacje PDF: PDF 1
Tytuł: Wybrane zaganienia dotyczące finansowania uczelni

Autorzy: Jan Barcz, Jerzy Wilkin (red.)

Instytucje sprawcze: Centrum Analiz i Dialogu Fundacji Rektorów Polskich, Akademia Leona Koźmińskiego

ISBN: 078-83-7561-134-2

Objętość: 107

Oprawa: miękka

Publikacja dystrybuowana nieodplatnie
Tytuł: Benchmarking w systemie szkolnictwa wyższego. Wybrane problemy

Autor: Jerzy Woźnicki (red.)

Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich

ISBN: 978-83-7814-009-2

Objętość: 297

Oprawa: miękka

Publikacja dystrybuowana nieodplatnie
Publikacja w formacje PDF: PDF 1
Tytuł: Benchmarking w systemie szkolnictwa wyższego

Autor: Jerzy Woźnicki (red.)

Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich

ISBN: 978-83-7207-767-7

Objętość: 192

Oprawa: miękka

Publikacja dystrybuowana nieodplatnie
Publikacja w formacje PDF: PDF 1PDF 2

zobacz opis
Tytuł: Model współdziałania uczelni poblicznych i niepublicznych - stan obecny i perspektywy

Autor: Jerzy Woźnicki (red.)

Instytucje sprawcze: Instytut Społeczeńśtwa Wiedzy, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

ISBN: 83-920536-0-5

Objętość: 173

Oprawa: miękka

Nakład wyczerpany

Publikacja dystrybuowana nieodplatnie
Publikacja w formacje PDF: PDF 1PDF 2PDF 3

zobacz opis
Tytuł: Współdziałanie uczelni poblicznych i niepublicznych - opinie rektorów

Autor: Ewa Chmielecka

Instytucje sprawcze: Instytut Społeczeńśtwa Wiedzy

ISBN: 83-920536-1-3

Objętość: 117

Oprawa: miękka

Nakład wyczerpany

Publikacja dystrybuowana nieodplatnie
Publikacja w formacje PDF: PDF 1PDF 2

zobacz opis
Tytuł: Przyszłość Unii Europejskiej a traktat ustanawiający konstytucję dla Europy

Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Polska Akademia Nauk

ISBN: 83-920536-2-1

Objętość: 56

Oprawa: miękka

Nakład wyczerpany

Publikacja dystrybuowana nieodplatnie

zobacz opis
Tytuł: Polska w Unii Europejskiej wobec wyzwań globalnego społeczeństwa informacyjnego

Instytucje sprawcze: Polska Akademia Nauk

ISBN: 83-920536-3-X

Objętość: 51

Oprawa: miękka

Nakład wyczerpany

Publikacja dystrybuowana nieodplatnie

zobacz opis
Tytuł: Co nam przynosi Konstytucja Europejska?

Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Polska Akademia Nauk

ISBN: 83-920536-5-6

Objętość: 67

Oprawa: miękka

Nakład wyczerpany

Publikacja dystrybuowana nieodplatnie

zobacz opis
Tytuł: Zadania polskich szkół wyższych w realizacji Strategii Lizbońskiej

Instytucje sprawcze: Instytut Społeczeństwa Wiedzy

ISBN: 83-920536-4-8

Objętość: 88

Oprawa: miękka

Nakład wyczerpany

Publikacja dystrybuowana nieodplatnie
Publikacja w formacje PDF: PDF 1PDF 2

zobacz opis
Tytuł: Budżetowe instrumenty finansowania B+R w Polsce: propozycja na lata 2005-2015

Autor: Jan Kozłowski (red.)

Instytucje sprawcze: Krajowa Izba Gospodarcza, Instytut Społeczeństwa Wiedzy

ISBN: 83-920536-6-4

Objętość: 239

Oprawa: miękka

Nakład wyczerpany

Publikacja dystrybuowana nieodplatnie

zobacz opis
Tytuł: Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych

Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich

ISBN: 83-920536-8-0

Objętość: 64

Oprawa: miękka

Nakład wyczerpany

Publikacja dystrybuowana nieodplatnie
Publikacja w formacje PDF: PDF 1

zobacz opis
Tytuł: Problemy kultury w aspektach europjeskich

Instytucje sprawcze: Polska Akademia Nauk

ISBN: 83-920536-9-9

Objętość: 51

Oprawa: miękka

Nakład wyczerpany

Publikacja dystrybuowana nieodplatnie

zobacz opis
Tytuł: Tożsamość europejska a tożsamość polska

Instytucje sprawcze: Polska Akademia Nauk

ISBN: 83-920536-7-2

Objętość: 52

Oprawa: miękka

Nakład wyczerpany

Publikacja dystrybuowana nieodplatnie

zobacz opis
Tytuł: Zadania polskich szkół wyższych w realizacji nowej Strategii Lizbońskiej

Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich

ISBN: 83-923156-0-X

Objętość: 232

Oprawa: miękka

Nakład wyczerpany

Publikacja dystrybuowana nieodplatnie
Publikacja w formacje PDF: PDF 1PDF 2

zobacz opis
Tytuł: Polska w Zjednoczonej Europie: Substrat ludzki i kapitał społeczny

Instytucje sprawcze: Polska Akademia Nauk, Fundacja Rektorów Polskich

ISBN: 83-923156-1-8

Objętość: 104

Oprawa: miękka

Nakład wyczerpany

Publikacja dystrybuowana nieodplatnie

zobacz opis
Tytuł: Regulacje Prawne, dobre wzorce i praktyki dotyczące korzystania przez podmioty gospodarcze z wyników prac badawczych i innych osiągnięć intelektualnych instytucji akademickich i naukowych

Autor: Jerzy Woźnicki (red.)

Instytucje sprawcze: Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ISBN: 83-923156-2-6

Objętość: 198

Oprawa: miękka

Nakład wyczerpany

Publikacja dystrybuowana nieodplatnie
Publikacja w formacje PDF: PDF 1

zobacz opis
Tytuł: Nowe podejście do standardów kształcenia w szkolnictwie wyższym.

Autor: Jerzy Woźnicki (red.)

Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

ISBN: 83-923156-3-4

Objętość: 159

Oprawa: miękka

Publikacja dystrybuowana nieodplatnie
Publikacja w formacje PDF: PDF 1PDF 2PDF 3

zobacz opis
Tytuł: Założenia dotyczące rozwoju systemu informacji zarządczej w szkołach wyższych w Polsce.

Autor: Jerzy Woźnicki (red.)

Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich

Publikacja powstała w ramach I etapu projektu "Benchmarking w szkolnictwie wyższym", realizowanego w latach 2007-2010 przy wsparciu firmy Telekomunikacja Polska

ISBN: 978-83-923156-9-8

Objętość: 235

Oprawa: miękka

Publikacja dystrybuowana nieodplatnie
Publikacja w formacje PDF: PDF 1PDF 2

zobacz opis
Tytuł: Społeczna odpowiedzialność uczelni.

Autor: Krzysztof Leja (red.)

Instytucje sprawcze: Wydzial Zarzadzania i Ekonomii, Politechnika Gdanska, Instytut Społeczeństwa Wiedzy

ISBN: 978-83-886171-9-5

Objętość: 157

Oprawa: miękka

Publikacja dystrybuowana nieodplatnie
Publikacja w formacje PDF: PDF 1

zobacz opis
Tytuł: Uczelnie akademickie jako instytucje życia publicznego

Autor: Jerzy Woźnicki

Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich

Seria: Monografie Fundacji Rektorów Polskich Cena: 89 PLN

ISBN: 978-83-923156-6-7

Objętość: 334

Oprawa: twarda

Publikacja w formacje PDF: PDF 1

zobacz opis
Tytuł: Europejskie szanse polskiej młodzieży

Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Polska Akademia Nauk

ISBN: 978-83-923756-5-0

Objętość: 177

Oprawa: miękka

Nakład wyczerpany

Publikacja dystrybuowana nieodplatnie

zobacz opis
Tytuł: Model awansu naukowego w Polsce

Autor: Franciszek Ziejka (red.)

Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

ISBN: 83-7244-772-1

Objętość: 188

Oprawa: miękka

Nakład wyczerpany

Publikacja dystrybuowana nieodplatnie
Publikacja w formacje PDF: PDF 1PDF 2

zobacz opis
Tytuł: A Study on Current and Prospective Impact of Demography on Higher Education in Poland

Autor: Jerzy Woźnicki

Instytucje sprawcze: Fundacja Rektorów Polskich

ISBN: 978-83-923156-7-4

Objętość: 32

Oprawa: miękka

Nakład wyczerpany

Publikacja dystrybuowana nieodplatnie

zobacz opis
© Fundacja Rektorów Polskich. Instytut Społeczeństwa Wiedzy.
projekt i wdrożenie xidemia.com